6 častých důvodů zatékání pod střechu

rekonstrukce střešní krytiny

Zatékání střešní krytinou patří u staveb k nejzávažnějším problémům jak u šikmých, tak plochých střech. Pronikající voda způsobuje poškození konstrukce a zároveň napomáhá vzniku plísním. Během zimního období tak navíc zbytečně dochází k úniku tepla z interiéru. Střešní krytina je vystavena největší zátěži povětrnostních vlivů jako je sníh, přívalové deště, bouřky, vichřice apod. Pravidelná kontrola střechy odborníkem by se neměla podceňovat. Lze tak snadno předejít zbytečné újmě na materiálu. Odhalit skutečný důvod zatékání může být problém. Pojďme si společně shrnout několik zásadních příčin zatékání střechy.

1.    Kondenzující voda ve střešním plášti

V případně vadné střešní krytiny voda následně zatéká zvláště během oblevy nebo vydatných dešťů. Pokud k výtoku vody dochází během výrazných rozdílů mezi vnější a vnitřní teplotou, jedná se o vodní kondenzát. Poznáme to zejména podle vlhkých fleků na stavebních konstrukcích. Kondenzovaná voda následně způsobuje promáčení tepelné izolace, která tak ztrácí své vlastnosti. Poté se lze setkat s poškozením šikmin, obkladů apod. Díky tomu se zvyšují náklady na vytápění a vznikají plísně.

2.    Neodborná montáž střešní konstrukce    

Jedná se o poměrně častý problém spojeným s protékáním střechou. Podobnou práci je nutné svěřit odborníkům nebo ověřené firmě, např. Stato střechy, a následně celý průběh práce pravidelně kontrolovat. Pokud výstavbu střešní konstrukce svěříte do nesprávných rukou, výsledek se nemusí shodovat s údaji v projektové dokumentaci nebo může dojít k vážnému pochybení během konstrukčních postupů. Následně tak zbytečně dochází k újmě na montážním materiálu a dodatečným nákladům spojenými s nápravou.

3.    Použití nekvalitních materiálů

V dnešní době jsou již střešní materiály na vysoké úrovni, a proto se příliš často nestává, že by přímo způsobovali zatékání střechy. I tak ale dochází k případům, kdy jsou pro kompletaci střešní konstrukce dodány materiály, u kterých při montáži vznikají vážné problémy, které mají za následek technické nedostatky. Na vině může být nesprávné skladování nebo k vadám vznikajícím již při výrobě. Pokud tedy chcete mít kvalitně zhotovenou střechu, která splňuje všechny požadavky, je vhodné spolehnout se na prověřené dodavatele poskytující dlouhou záruku vztahující se nejen na materiál, ale i odvedenou práci. U střešní krytiny PROFI máte 100% jistotu kvality!

4.    Špatné dotažení šroubů střešních krytin  

U plechových střešních krytin může docházet ke špatně utaženým šroubům nebo naopak k jejich nadměrnému utažení. Voda dále stéká po pojistné hydroizolaci a může se dostat do tepelné izolace a následně do interiéru což způsobuje vážné komplikace. Při zatékání je tedy nutná kontrola utažení šroubů nad místem, kde pozorujete kapky vody. Pokud vzniklo i prasknutí střešní tašky, nabízí se pravidelné ošetření speciálním tmelem, který zabraňuje protékání vody.

5.    Chyba v projektovém návrhu střechy

Již projektová fáze mnohdy rozhoduje o spoustě důležitých faktorech, které mají vliv na celkovou životnost střechy. Plechová střešní krytina musí být naprojektována tak, aby byly zohledněny například povětrnostní vlivy, specifikace místních podmínek nebo orientace stavby. Vzhled střechy by neměl být upřednostňován před funkčními vlastnostmi střechové konstrukce.  Pokud dojde k nesprávnému naprojektování střechy, můžete se i přes kvalitní materiály brzy dočkat technických problémů, které budou znamenat zbytečné náklady.

6.    Netěsnosti v oblasti komína

Pokud dojde ke špatnému utěsnění kolem komína, tedy bez použití plechového límce, voda začne opět pronikat střešním pláštěm i přes pojistnou hydroizolaci do interiéru. K utěsnění komínů se používá speciální tmel, který po několika letech přestává těsnit. V případě průniku vody nezbývá než odstranit současnou krytinu a znovu provést správné oplechování.

Shrnutí

K zatékání vody skrze střešní konstrukci mnohdy dochází kvůli zbytečným a amatérským chybám, kterým lze snadno předejít. Díky tomu si ušetříte spoustu starostí a nemalých finančních nákladů. Pokud plánujete pro svoji stavbu využít kvalitní plechové krytiny a spolehlivě se vyhnout problémům se zatékáním, vsaďte na odbornost a zkušenosti našich profesionálů. Zajistíme pro vás výrobu, prodej a dovoz všech potřebných materiálů pro zhotovení funkční plechové střechy i s využitím prodejních skladů Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště. V případě zájmu neváhejte a kdykoliv nás KONTAKTUJTE.    

Napsat komentář