5 kroků pro správnou montáž plechové střechy

nově namontovaná plechová střecha

Plechová střešní krytina je velmi oblíbeným řešením pro realizaci střešní konstrukce. Plechy díky nízké hmotnosti velmi usnadňují manipulaci a instalaci. Celou montáž je vždy lepší nechat na odbornících, kteří již znají správný postup a umí se vyvarovat zbytečným chybám, které mohou při neodborné manipulaci způsobit materiální škody. Specialisté z firmy STATO mají již více než 25 let zkušeností s výrobou a pokládkou plechové střešní krytiny. Pokud se však rozhodnete pro montáž na vlastní pěst, je třeba se řídit několika hlavními pravidly, které si nastíníme v následujícím článku.

1. Příprava na montáž střechy

Než se pustíte do montáže plechové střechy, je třeba zkontrolovat několik věcí. V první řadě je nutné zkontrolovat krovy z pohledu rovinatosti a celkově stav jednotlivých částí krovů. Ideální je návštěva statika, který odborně posoudí stav střešní konstrukce. Pokud se na těchto částech nachází vážné nedostatky, jako jsou například shnilé trámy, je potřeba provést jejich výměnu nebo kompletní rekonstrukci.

2. Instalace hydroizolace

Natažení pojistné hydroizolační vrstvy je důležité pro odvedení vlhkosti vznikající např. během srážek. Pokud by voda pronikla do střešní konstrukce, začaly by vznikat plísně a následně by mohla postupovat dále do interiéru. Pojistná hydroizolace a její montáž je rozdělena na jednotlivé třídy DHV 1–6 na základě doplňkové hydroizolační vrstvy. Samotná instalace se provádí od spodní strany střechy horizontálně. Pokud plánujete dosáhnout absolutní těsnosti, je potřeba vytvořit vodotěsné podstřeší z asfaltových pásů nebo PVC fólie. Přesná realizace se odvíjí také od sklonu střešní konstrukce a lokality, ve které se daná nemovitost nachází.

3. Montáž plechové krytiny

 Nejdůležitějším krokem je správné ukotvení plechu. Od tohoto kroku se odvíjí celková kvalita a funkčnost plechové střechy, která by měla spolehlivě odolávat všem povětrnostním vlivům. Při práci se využívají šrouby s těsnící podložkou EPDM. Směr šroubu musí být kolmý vůči střešní krytině. Nařezání plechů se provádí tak, aby jejich tvar odpovídal tvaru střechy. Ideální je využití nůžek na plech nebo jiného nástroje, který nezpůsobuje deformace nebo poškození krytiny.

4. Hřebenáče a nároží

Po nainstalování plechových krytin přichází na řadu umístění hřebenů na střešní nároží. S tím souvisí také odvětrávací plisový pás. Tato část slouží především k odvětrání střechy a odvedení vlhkosti. Pokud je délka od okapu ke hřebeni delší než 8 m nebo má střecha malý spád, je vhodné využít větracích tašek. Další důležitou funkcí hřebenů je zamezení průniku hlodavců, různých nečistot a ptactva. Hřebeny se napevno spojují se střešní konstrukcí pomocí hřebíků. Následně se zakrývají tmelem a kamennou drtí.

5. Sněhové zábrany na střechu

S montáží plechové střešní krytiny souvisí také sněhové zábrany zabraňující nekontrolovatelnému sesuvu sněhu ze střechy. Z pohledu bezpečnosti jsou tyto zábrany velmi důležitým doplňkem. Instalace těchto částí by měla být realizována přinejmenším nad hlavními vchody, před terasami a podobných místech, kde je riziko poranění osob největší. Počet a rozmístění sněhových zábran se odvíjí od sklonu střechy a lokalizaci dané nemovitosti. Pokud je celkový počet zábran zvolen nesprávně, může dojít k poškození střešní krytiny. Montáž se provádí pomocí šroubů s gumovým těsněním. Podstatné je umístění sněhových zábran v jedné rovině.

Spolehněte se na odborníky!

Pokud plánujete pořídit si plechovou střešní krytinu pro svůj dům, vždy je jistotou spolehnout se na profesionály z oboru. Neodborná instalace může mít za následek celou řadu technických problémů, které s sebou přináší zbytečné finanční náklady na jejich odstranění. Specialisté z firmy STATO realizují pro zákazníky plechové střešní konstrukce již od roku 1994. Našimi přednostmi jsou například rychlá výroba a dodání materiálu pro váš projekt. Pokud si nejste jistí přesným postupem při pokládce plechů, můžete nás kdykoliv kontaktovat.