4 bezpečnostní zásady u plechové střešní krytiny

4 bezpečnostní zásady u plechové střešní krytiny

Bezpečnost je u střešní krytiny zásadním faktorem nejen při navrhování a instalaci, ale i během jejího využívání. Plechová střecha musí být navržena tak, aby minimalizovala riziko úrazů a nehod, obzvláště u komerčních budov. Kvalitně provedená plechová střešní krytina chrání nemovitost před povětrnostními vlivy, ale také před vandalstvím, neoprávněným přístupem a rizikem požáru.  Správná instalace a kontrola bezpečnosti střechy prodlužuje také její životnost. V tomto článku si rozebereme hlavní bezpečnostní zásady plechové střechy.

Statická stabilita a nosnost střešní krytiny

1. Statická stabilita a nosnost střešní krytiny

Stabilita a nosnost je klíčová pro zajištění bezpečnosti. Správné dimenzování a pevnostní analýza střešní konstrukce zajišťuje, že střecha je schopna unést očekávané zatížení, jako jsou sníh, vítr, dešťová voda a případně i pohyb osob na střeše. Při nedostatečné statické stabilitě nebo nosnosti hrozí riziko strukturálních selhání, jako je deformace, protržení nebo kolaps střechy. Příliš vysoké zatížení nebo nedostatečná pevnost konstrukce mohou vést k nadměrnému opotřebení střechy, předčasnému opotřebení materiálu, prasklinám nebo únavovým poruchám.

2. Protiskluzová opatření střechy

Plechové střechy jsou často přístupné pracovníkům, kteří provádějí údržbu, opravy nebo instalaci zařízení na střeše. Bezpečnostní opatření, jako jsou protiskluzové povrchy, zábradlí, bezpečnostní zóny a ohraničení chodníků, pomáhají minimalizovat riziko pádu z výšky a zajišťují bezpečný pohyb a práci na střeše. Pokud je střecha přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům, je důležité zajistit bezpečný přístup a pohyb pro chodce. Protiskluzové opatření, jako jsou antiskluzové povrchy a správně navržené chodníky, minimalizují riziko uklouznutí a pádu chodců na střeše.

3. Střecha z pohledu elektrického zabezpečení

U bezpečnostních zásad je potřeba brát zřetel na možnost úrazu elektrickým proudem. Na plechové střeše mohou být umístěna zařízení, jako jsou například solární panely, klimatizační jednotky nebo osvětlení. Správná instalace a ochrana těchto zařízení minimalizuje riziko úrazů elektrickým proudem. Při montáži podobné techniky musí pracovníci dodržovat platné předpisy a normy zahrnující správné zapojení, uzemnění, výběr vhodné kabeláže a ochranných prvků apod. Elektrická bezpečnost je také důležitá při pravidelných opravách a údržbě střešní krytiny. Některé technické nedostatky mohou vést také ke vzniku požáru.

4. Ochrana střechy před neoprávněným přístupem

Dodržení bezpečnostních zásad zabraňuje vandalismu, krádežím nebo poškození těchto zařízení. Lze tak ochránit majetek vlastníka nebo správce budovy a vyhnout se finančním ztrátám spojeným s poškozením nebo ztrátou majetku. Ochrana před neoprávněným přístupem minimalizuje riziko úrazu a zároveň snižuje potenciální právní odpovědnost majitele nebo provozovatele budovy, obzvláště v případě, kdy jsou na střeše umístěny fotovoltaické panely, klimatizace, antény nebo jiná technika.

Shrnutí bezpečnostních zásad

Veškerou práci na střeše je jistější přenechat odborníkům, kteří mají potřebná školení a jsou si vědomi všech rizik a bezpečnostních zásad. Z obecného pohledu je vhodné použití bezpečnostního vybavení a uzamykacích systémů, které chrání budovu před neoprávněným vniknutím, pádem z výšky, pracovními úrazy apod. Nezapomínejte na pravidelnou údržbu střechy, díky které lze včas odhalit různá poškození a uvolněné spoje.

Firma STATO nabízí klientům výrobu, dovoz a prodej plechových střešních krytin včetně dalších doplňků, jakou jsou trapézové plechy, okapy, plechové svitky, tabule a dalších součástí pro instalaci kvalitní střechy. Pokud plánujete pořídit pro vaši nemovitost kvalitní plechy pro střešní krytinu, která bude splňovat veškeré bezpečnostní zásady, neváhejte a kdykoliv nás kontaktujte. Jsme pro vás k dispozici na e-mailu stato@statostrechy.cz nebo na telefonním čísle 577 943 064.  

Napsat komentář