Okapový systém

Okapový systém je součást střešní krytiny, která slouží k odvádění dešťové vody z povrchu střechy budovy. Tento systém obvykle zahrnuje okapy, které jsou umístěny podél okrajů střechy a slouží k zachycení a odvodnění dešťové vody, která stéká z povrchu střechy.

Části okapového systému

Okapový systém se skládá z několika klíčových součástí:

Okapy: To jsou konstrukce, obvykle ve tvaru žlabu nebo trubky, které jsou umístěny podél okrajů střechy. Okapy zachytávají dešťovou vodu a odvádějí ji do odtokových trubek.

Odtokové trubky: Jedná se o trubky, které jsou připojeny k okapům a vedou odváděnou dešťovou vodu pryč od budovy. Mohou být připojeny k systému kanalizace nebo vést dešťovou vodu do sběrných nádrží.

Žlabové kolena a odtokové tvarovky: Žlabová kolena jsou součástí, které umožňují změnu směru odtoku dešťové vody v okapovém systému. Odtokové tvarovky jsou použity k připojení odtokových trubek ke kanalizačnímu systému.

Konektory a kryty okapů: Konektory jsou použity k propojení jednotlivých částí okapového systému, zatímco kryty okapů slouží k ochraně okapů před nečistotami a zabraňují vstupu drobných zvířat nebo hmyzu do systému.

 

Funkce okapů

Okapy mají několik klíčových funkcí, které pomáhají chránit budovu. Některé z hlavních funkcí okapů zahrnují:

Odtékání dešťové vody: Okapy jsou navrženy tak, aby odváděly dešťovou vodu pryč od základů a stěn budovy.

Prevence poškození fasády: Okapy chrání fasádu budovy před poškozením, které může způsobit dlouhodobý kontakt s deštěm a vlhkostí.

Ochrana základů: Správně nainstalované okapy mohou zabránit nadměrnému nasáknutí vody do půdy kolem základů budovy, což zabraňuje erozi a dalším problémům spojeným s vlhkostí.

Prevence plesnivění a plísně: Okapy zabraňují tvorbě louží nebo zbytečně vlhkých oblastí, což může snížit riziko výskytu plísní a plesní na budově.

Ochrana povrchu zdi: Okapy pomáhají udržovat povrchy stěn čisté a zabraňují nerovnoměrnému odnosu omítky nebo jiných povrchových materiálů.