Zásady a přínosy větrání střešní krytiny

Při realizaci nejen plechové střešní krytiny je potřeba kromě správného technického postupu brát zřetel i na kvalitní provedení odvětrávání střechy. Například u šikmých střech je správné větrání alfou i omegou. Vznikající vlhkost tak může snadno odcházet, čímž se zároveň výrazně prodlužuje i životnost střechy. V podkrovních částech domu tím navíc zajistíme...