Kvalitní střešní krytiny
Střešní a stěnové trapézové a tabulové plechy
Okapový systém, doplňky

Nejčastější otázky

1. PROČ ZVOLIT PLECHOVOU KRYTINU?

Především proto, že je lehká. Hmotnost plechové střešní krytiny na rodinném domě o 200 m2 se pohybuje okolo 1000 kg. Betonové střešní tašky na tentýž dům budou vážit 10.000 kg, což je desetkrát více. Dále také proto, že Vám ji přivezeme na jedné paletě a při skladování zabere místo 1,2 m x délka krytiny. A v neposlední řadě proto, že velmi dobře vypadá – díky široké paletě barev a povrchových úprav.

2. JE PLECHOVÁ KRYTINA „HLUČNÁ“?

Většina z Vás má jistě v paměti zvuk kapek deště bubnujících na střechu staré haly či garáže. Ano, dešťové kapky jsou v těchto prostorech opravdu slyšet. Při odpovědi na tuto otázku se musíme zamyslet nad celou skladbou střešního pláště a především využitím podstřešního prostoru. Jistě budeme mít rozdílné požadavky na půdní nezateplené skladovací prostory a jiné na obytné zateplené podkroví. Při požadavcích kladených normou a stavebními předpisy na zateplení střešních konstrukcí je používána tepelná izolace o tloušťce 160 mm a více. Dnes používané tepelně izolační materiály mají výborné vlastnosti nejen jako izolanty tepla, ale i zvuku. Tepelná i zvuková pohoda je tak přímo závislá na správném návrhu celého střešního pláště, ne pouze krytiny. Nejhlučnějším místem tak zůstává střešní okno, což však již ovlivnit nelze.

3. V ČEM JE VÝHODA LAKOVANÝCH PLECHŮ OPROTI POZINKOVANÝM?

Při dnešním ovzduší je často pozinkovaný povrch nedostačující, navíc je třeba jej natírat. Proto se přistoupilo k lakování svitků plechu, které ochrání plech před korozí a zvyšují jeho životnost. Lakované plechy jsou v podstatě bezúdržbové a není třeba je natírat.

4. JAKÁ JE ŽIVOTNOST LAKOVANÝCH PLECHŮ?

Je třeba odlišovat dva pojmy: záruka a životnost. Obojí však závisí na povrchové úpravě, a to následovně:

Povrchová úprava Záruka Životnost
polyester 25 µm 10 let na stálobarevnost a prorezivění min. 30 – 40 let v závislosti na prostředí a teplotě
polymat 35 µm 10 let na stálobarevnost a prorezivění min. 40 – 50 let v závislosti na prostředí a teplotě
nova 50 µm 15 let na stálobarevnost
30 let na prorezivění
min. 60 – 70 let v závislosti na prostředí a teplotě
novamat 50 µm 15 let na stálobarevnost
30 let na prorezivění
min. 60 – 70 let v závislosti na prostředí a teplotě

5. JAK JE VYŘEŠENO ODVĚTRÁNÍ STŘECHY?

Systém větrání je velmi důležitý pro funkčnost a životnost střešního pláště. Střecha musí mít po celé ploše větranou vzduchovou mezeru s přiváděcími otvory na jedné straně (nejlépe nejnižší části střechy - u okapu) a odváděcími otvory na straně druhé (nejlépe nejvyšší části střechy – v hřebenu). Dostatečná výška větrané vzduchové mezery je závislá na skladbě konstrukce:

  1. nezateplená skladba
    Při nezateplené skladbě (volná půda) odpadá potřeba vzduchové mezery. Půda jako celek nahrazuje funkci vzduchové mezery.
  2. zateplená skladba
    Při zateplené skladbě tvoří vzduchovou mezeru prostor mezi krokví a střešní krytinou. Prostor vymezují většinou kontralatě a latě a má proměnlivou výšku v závislosti na použité lati (30 x 50 mm; 40 x 60 mm …). Minimální výška je však h = 60 mm (kontralať + lať --> 30 + 30 mm). Při splnění těchto požadavků je zajištěno správné větrání střešního pláště.

6. JAKÉ LATĚ POUŽÍT POD KRYTINU?

latě 30 x 50 mm latě 40 x 60 mm
1. - 3. sněhová oblast 4. - 5. sněhová oblast
není však podmínkou, vždy záleží na konkrétní realizaci
Zobrazit mapu sněhových oblastí

7. JAKÉ ROZMĚRY PLECHŮ JE MOŽNÉ OBJEDNAT?

Šířka pásu je daná a odvíjí se od zvoleného profilu. Délku je pak možno zvolit téměř libovolnou, a to až do délky 6 metrů. Z hlediska lepší manipulace a dopravy plechů však doporučujeme délky do 4 metrů. Pásy je možno napojovat (do délky i šířky), bez omezení funkce krytiny.

8. JE LEPŠÍ MONTOVAT ŠROUBY DO SPODNÍ NEBO DO HORNÍ VLNY?

Doporučujeme montáž šroubů do spodní vlny kvůli pevnosti spoje. Šroub kotvíme do latě co nejblíže od spodního prolisu vlny. Odpůrci kotvení do spodní vlny mohou namítnout, že spodní vlnou teče nejvíce vody. Je pravda, že voda spodní vlnou teče, ale také odtéká, tzn. nezadržuje se (při dodržení min. povoleného spádu). Podmínkou pro zajištění vodotěsnosti střechy je použití šroubů s EPDM podložkou. Existuje možnost kotvení šroubů do horní vlny. Tento způsob kotvení však vyžaduje preciznost při dotažení šroubů. V opačném případě dochází při přetažení šroubu k promáčknutí plechu a vzniku "dolíku", ve kterém se po dešti drží voda. Místo spoje koroduje a časem zde zatéká. Další nevýhodou je, že tento spoj se vyznačuje menší pevností než spoj ve spodní vlně - šrouby se mohou časem uvolnit.

9. ČÍM JE MOŽNÉ PLECHY STŘÍHAT?

Pro stříhání plechů užívejte vždy nářadí, jež během řezání nevytváří teplo (mechanické či elektrické prostřihovací nůžky). Částečky z řezu, které jsou velmi horké, odlétávají a přilepují se k povrchové úpravě. Dojde tak k poškození ochranného laku a vrstvy zinku na řezné hraně, a to dokonce i několik cm v ploše směrem od hrany. Tím dochází ke ztrátě záruky na krytinu.

10. PODAŘILO SE NÁM PŘI MONTÁŽI PLECHY POŠKRÁBAT – CO S TÍM?

V případě drobného mechanického poškození (škrábanec od kamínku, šroubu aj.) je možné provést opravu speciální opravnou barvou, kterou na požádání dodáváme ke krytině. Dbejte vždy na to, aby oprava byla provedena bezprostředně po jejím zjištění a neodsouvala se až na závěr prací. Disponujeme kompletní barevnou škálou barev shodnou s odstínem povrchové úpravy plechu. Jen takto provedená oprava je považována za plnohodnotnou a nesnižuje kvalitu materiálu ani požadavky na případně uplatňovanou reklamaci. Mějte však vždy na paměti, že nejlepší cestou je prevence před poškozením. Udržujte proto povrch krytiny před i během montáže neustále v čistotě.

11. JAKÝ JE MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PLECHOVÉ KRYTINY?

Aby se na střešní krytinu vztahovala záruka, je nutno dodržet minimální povolený sklon střechy. Pokud se na střeše nevyskytují žádné prostupy (okna, odvětrávací komínky...), potom je minimální možný sklon střechy 10°. Pokud však na střeše prostupy jsou, je nutno dodržet sklon minimálně 14°.

 

 

 


 

informace

 

stato@statostrechy.cz STATO střechy s.r.o.,  763 61 NAPAJEDLA,  okres Zlín, Česká republika
   Webdesign by Flash-I-Net © 2008